Accés a participants

Ha oblidat la seva clau? Click aquí

Canviar la paraula clau

ASFAC-LAB
Carrer Diputació 238, 5è, 3a
08007 - Barcelona
T. 93 268 30 81
E. info@asfac-lab.com
© Copyright 2019
Nota Legal | Política de privadesa
Developed by www.moixo.com
Graphic design by abast

Exemple d'informe

Després de tancar el periode d'entrega de resultats per part dels laboratoris,  s'elabora un informe estadístic per cada una de les mostres analitzades.

Des de l'exercici 2004, l'informe del circuit ASFAC-Lab va ser redissenyat i adequat d'acord amb l'establert en les sistemàtiques establertes en la ISO Guide 43 i la Guia ILAC G-13. Seguint aquests preceptes, l'informe final es basa en l’estadística robusta també definida en la norma ISO 13528 "Statistical methods for use in proficiency testint by interlaboratory comparisons". Per altra banda, també se segueixen els criteris de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 sobre "requisits generals relatius a la competència dels laboratoris d'assaigs i calibració.


Galeria