Accés a participants

Ha oblidat la seva clau? Click aquí

Canviar la paraula clau

ASFAC-LAB
Carrer Diputació 238, 5è, 3a
08007 - Barcelona
T. 93 268 30 81
E. info@asfac-lab.com
© Copyright 2019
Nota Legal | Política de privadesa
Developed by www.moixo.com
Graphic design by abast

Avís legal

El present avís i informació legal regula l'ús del servei del portal d'Internet anomenat: www.asfac-lab.com del qual és propietari la FUNDACIÓ PRIVADA
AGROMEDITERRÀNIA (en endavant la FUNDACIÓ), inscrita en el registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.606.

1. Informació General
Per donar compliment a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web (http://www.asfac-lab.com/):
Titular: FUNDACIÓ PRIVADA AGROMEDITERRÀNIA
CIF: G-62507454
Direcció: Via laietana 36, principal 2ona, 08003 Barcelona
E-mail: fundacio@fundagromed.org
Telèfon: (34) 93 268 30 81
Fax: (34) 93 315 2851

2. Objecte
La present pàgina web (http://www.asfac-lab.com/) propietat de la FUNDACIÓ, ha estat creada i dissenyada per tal que els laboratoris participants en el programa Asfac-Lab puguin avaluar contínuament els seus mètodes analítics i monitoritzar els resultats obtinguts.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els Usuaris, de manera que, l'accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal.
En aquest sentit, la FUNDACIÓ es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, així com també limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

3. Accés a la web
L'accés i ús de la web és gratuït pels Usuaris i no exigeix registre previ d'aquest. Ara bé, l'accés a determinades informacions i serveis que s'ofereixen a través de la web només es poden fer previ registre de l'usuari.
En cas de registre d'usuaris a través de claus d'accés, aquestes pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen i aquesta les haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta confidencialitat, assumint els danys o conseqüències de tot tipus que se'n derivin de la revelació del secret.

4. Ús de la pàgina web
La FUNDACIÓ autoritza la descàrrega dels continguts, còpia o impressió de qualsevol pàgina d'aquesta web, però sempre exclusivament per un ús personal i en tot cas, sempre que no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de la FUNDACIÓ, ni es modifiqui ni suprimeixi qualsevol informació, contingut o advertiment.
La FUNDACIÓ no autoritza la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui fer amb els continguts de la seva web encara que se'n citi la font, excepte amb el seu consentiment escrit.

5. Propietat industrial i intel·lectual
La FUNDACIÓ és titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta web: textos, imatges, marques, logotips, arxius, així com l'estructura, selecció i ordre dels seus continguts, exceptuant en els casos que s'especifiqui el contrari.
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.
No obstant això l'anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.
La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

6. Responsabilitat
La FUNDACIÓ no es pot responsabilitzar dels danys o perjudicis derivats de l'accés, ús o mala utilització dels continguts de la web.
En cap cas la FUNDACIÓ serà responsable davant cap part per qualsevol dany directe, indirecte, especial o resultant per l'ús d'aquesta web o de qualsevol web a la que s'accedeixi mitjançant enllaços, links o buscadors, ja que la FUNDACIÓ no representa ni dóna cap garantia expressa o implícita sobre les webs a les que es pugui accedir a través del portal web de la FUNDACIÓ. Tampoc es farà responsable dels continguts publicats en aquestes webs per no tenir cap control sobre els mateixos.
L'accés a aquestes webs el farà l'usuari sota el seu propi risc i serà la seva responsabilitat prendre les mesures oportunes de protecció contra virus o altres elements.

7. De la qualitat del servei
La FUNDACIÓ no pot garantir l'accés ininterromput a la web. La pàgina i continguts poden contenir errors tipogràfics, imprecisions tècniques, inexactituds o omissions.
L'usuari accepta que qualsevol decisió serà assumida per compte i risc propi, ja que no es pot garantir l'exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol informació publicada a la web.

8. Dels continguts
La FUNDACIÓ no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que poden sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

9. Legislació i jurisdicció aplicable
Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i la FUNDACIÓ acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.