Accés a participants

Ha oblidat la seva clau? Click aquí

Canviar la paraula clau

ASFAC-LAB
Carrer Diputació 238, 5è, 3a
08007 - Barcelona
T. 93 268 30 81
E. info@asfac-lab.com
© Copyright 2019
Nota Legal | Política de privadesa
Developed by www.moixo.com
Graphic design by abast

El programa ASFAC-LAB és un exercici d'intercomparació de laboratoris que realitzen anàlisis de pinsos i primeres matèries per alimentació animal

El programa comprèn deu rondes d'intercomparació distribuïdes al llarg de l'any, el que suposa una anàlisi mensual (excepte juliol i agost) d'una mostra de primera matèria i una altra de pinso. Paral·lelament al programa general, l'exercici desenvolupa programes d'anàlisi de productes mitjançant la tècnica NIR i d'anàlisi de vitamines sobre pinso. La participació en aquest exercici, permet avaluar contínuament els mètodes analítics de cada laboratori i monitoritzar els seus resultats.

Com en programes anteriors, i en coordinació amb el programa INTER2000, es realitzen dues rondes ASFAC-LAB obertes a laboratoris que no volen monitoritzar els seus resultats al llarg de tot l'any.

Per al desenvolupament de l'exercici, es remet als laboratoris participants una mostra de primera matèria i pinso, objecte d'anàlisi. Cada laboratori disposa d'un login i password individual, garantint d'aquesta manera l'absoluta confidencialitat de les dades processades.

Els assaigs d'aptitud del circuit ASFAC-LAB estan gestionats d'acord amb les sistemàtiques establertes en la ISO Guide 43 i la guia ILAC G-13, i l'informe final, es basa en l'estadística robusta definida en la norma ISO 13528. La participació en assaigs d'aptitud és un requisit per als laboratoris acreditats segons la norma UNE-EN ISO / IEC 17025. El procés de millora contínua permet adequar el programa a les noves exigències i el seu desenvolupament es troba registrat en un Procediment Normalitzat de Treball (PNT) que estableix l'operativa per al correcte funcionament del mateix. El programa desenvolupa proves d'homogeneïtat i estabilitat de les mostres subministrades.

L'exercici d'intercomparació ASFAC-LAB es desenvolupa gràcies a la col·laboració de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC), la Fundació Agromediterrània i el Laboratori Agroalimentari de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.