Accés a participants

Ha oblidat la seva clau? Click aquí

Canviar la paraula clau

ASFAC-LAB
Carrer Diputació 238, 5è, 3a
08007 - Barcelona
T. 93 268 30 81
E. info@asfac-lab.com
© Copyright 2019
Nota Legal | Política de privadesa
Developed by www.moixo.com
Graphic design by abast

Diferents tipus de programes: complet i NIR

L'exercici ASFAC-Lab contempla dos programes independents, orientats a diferents objectius dels participants:

Programa Complet: contempla una mostra mensual de pinso i una altra de primera matèria (excepte juliol i agost), així com diverses determinacions específiques en funció del producte a tractar, per a ser analitzades pels participants. L'objectiu d'aquest programa és la participació estable i permanent al llarg del temps dels laboratoris que treballen en aquest àmbit, per tal de poder avaluar contínuament els mètodes aplicats i monitoritzar els resultats obtinguts. Alhora, permet complir amb els requisits de participació en programes d'intercomparació que en alguns casos disposen les autoritats competents.

En tot el procés, l'organització garanteix totalment la confidencialitat de les dades facilitades pels participants.
Preu any 2019: 600€ + 21% Iva

Programa NIR: aquest programa es basa en la tècnica d'anàlisi NIR i facilita als participants diverses mostres tant de pinsos com de primeres matèries, a les quals cal practicar determinats anàlisis mitjançant aquesta tecnologia.
Igual que en el cas anterior, la participació en aquest programa és estable i permanent al llarg del temps, de manera que permet anar avaluant de forma contínua els resultats que s'obtenen.
Preu any 2019: 250€ + 21% Iva

Els dos programes es desenvolupen de forma autònoma i la participació en cada un d'ells és independent de la resta.

¿Està interessat a participar? enviï’ns un e-mail aquí