Accés a participants

Ha oblidat la seva clau? Click aquí

Canviar la paraula clau

ASFAC-LAB
Carrer Diputació 238, 5è, 3a
08007 - Barcelona
T. 93 268 30 81
E. info@asfac-lab.com
© Copyright 2019
Nota Legal | Política de privadesa
Developed by www.moixo.com
Graphic design by abast

Programa 2019. Programa complet

Mes Pinso Matèria primera
Gener CONILLS ENGREIX
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, FAD, FND, Lignina àcid detergent, pH
FOSFAT MONOCÀLCIC
Cendra bruta, Calci, Fòsfor, Fluorurs, Solubilitat en àcid cítric, Cadmi, Arsènic, Plom
Febrer PORCS ENGREIX
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Calci, Fòsfor, Grau d'acidesa, Índex acidesa, Índex peròxids, Àcid Oleic CIS, Àcid Oleic TRANS, Àcid Oleic CIS+TRANS, Àcid Linoleic CIS, Àcid Linolènic TRANS, Àcid Linoleic CIS+TRANS, Àcid Linolènic CIS, Àcid Linoleic TRANS, Àcid Linolènic CIS+TRANS, Àcid Palmític, Àcid Esteàric, Lisina, Metionina
SOJA
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Activitat ureàsica, Solubilitat en KOH, Ferro, Potassi, Sucres totals (en % glucosa), Sucres reductors (% glucosa), Lisina, Metionina
Març VEDELLS
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Calci, pH, FAD, FND, Lignina àcid detergent, Ferro, Cobalt, Manganès, Seleni, Zinc, Urea, Vitamina A, Vitamina E
PALMISTE
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), FAD, FND, Lignina àcid detergent, Índex peròxids
Abril GOSSOS
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, Activitat d'aigua, Índex peròxids, Zinc, Seleni, Hores rancimat a 100ºC, Greix amb pre-extracció prèvia a hidròlisi, Midó gelatinitzat
SORGO
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Tanins (en % Catequina)
Maig POLLASTRES GROCS ENGREIX
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Fòsfor, Calci, Clorurs (en NaCl), Sodi, Potassi, Magnesi, Lisina, Metionina, Xantofiles totals
ALFALS
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Fibra bruta, Cendra bruta, Cendres insolubles en HCl, FAD, FND, Lignina àcid detergent, Calci, Cadmi, Arsènic, Plom, Sucres totals (en % glucosa), Xantofiles totals
Juny XAIS INICIACIÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Fòsfor, Calci, Sucres reductors (% glucosa), Coure
BLAT
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, FAD, FND, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Pes específic
Setembre GARRINS PRE-STARTER
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Sucres totals (en % glucosa), Sucres reductors (% glucosa), Ferro, Manganès, Coure, Seleni, Zinc, Vitamina A, Vitamina E, Lactosa (anhidra), Calci, Fòsfor
GIRASOL 36%
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, FAD, FND
Octubre GALLINES PONEDORES
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Fòsfor, Calci, Clorurs (en NaCl), Sodi, Coure, Zinc, Manganès, Seleni
ORDI
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Pes específic
Novembre TRUGES GESTACIÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), Clorurs (en NaCl), Sodi, Potassi, Magnesi
SEGÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), FAD, FND, Lignina àcid detergent, Ferro, Cobalt, Manganès, Coure, Seleni, Zinc, Sucres totals (en % glucosa)
Desembre VAQUES LACTACIÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. enzimàtic), Midó (m. polarimètric), FAD, FND, Clorurs (en NaCl), Cadmi, Arsènic, Mercuri, Plom, Vitamina A, Vitamina E, Urea, Coure
COLZA
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, FAD, FND